Kursplan
Planering
Introduktion

"KURSSPURT"

Följande aktiviteter, gällande kursen, är inbokade under våren
 
Resultat från C-tentan Laborationsdelen 110531
Labtentan (texten)
Resultat (Fyra sista siffrorna i personnumret)
Har ditt resultat markerats med Ej labar finns inget godkänt labresultat infört. Har ditt resultat markerats med Ej labar? kan resultatet vara infört hos annan lärare. Kontakta i så fall den läraren och be honom maila resultat till mig. /Håkan Strömberg
 
Resultat från C-tentan Laborationsdelen 110426 
Labtentan (texten med lösningsförslag)
Resultat (Initialer i stället för fullständiga namn)
 
Resultat från C-tentan Laborationsdelen 110114 
Labtentan (texten med utförliga lösningsförslag) (pdf)Resultat från tentan finns på BildaTestfiler (zip)
Dina bidrag finns på Bilda
Resultat från C-tentan Laborationsdelen
Labtentamen (texten med lösningsförslag)Teoritentamen (texten med svar)Testfiler med förväntade svar (zip)
Resultat från labtentamen (fyra sista siffrorna i persnr)Dina bidrag finns på Bilda
För att kontrollera ditt resultat. Ladda ned TESTFILER här ovan. I zip-filen finns SVAR.TXT som anger vilka tester och testfiler du ska använda. Ladda ned ZIP-fil från BILDA med namnet CL1010118.zip. I filen RESULTAT ovan kan du se vilket konto du hade.
FÖRELÄSNINGAR
Föreläsning 1
Kapitel 1
Föreläsning 2
Dagens problem
Föreläsning 3
Dagens problem
Föreläsning 4
Dagens problem
Föreläsning 5
Dagens problem 
Föreläsning 6
Dagens problem 
Teorifrågor -- If, variabler
Föreläsning 7Datafiler till träningen
Dagens problemLösningar till träningen
Teorifrågor -- Loopar TentaTräning 
Enkla uppgifter

Föreläsning 8
Dagens problem 
Teorifrågor -- Arrayer 
Föreläsning 9
Dagens problem
Föreläsning 10
Dagens problem  Grafikmanual 
Teorifrågor -- Funktioner  Grafikbiblioteket 
Teorifrågor -- Strängar  Grafikexempel 
Föreläsning 11 Bokens Grafikprogram
Övningstenta 1 (svar)  Kom igång med grafiken
 
Föreläsning 12
Övningstenta 2 (svar) 
Teori -- Filer & struct 
Föreläsning 13
Övningstenta 3 (svar) 
Föreläsning 14
Övningstenta 4 (svar)
Föreläsning 15
Övningstenta 5 (svar) 
Föreläsning 16
Testtentamen (Texten) 
Filer till tentan 
Svar, Testfiler, Lösningar 

LABORATIONER

Laboration 0 
Laboration 1 
Laboration 2 
Laboration 3 
Program och Datafiler 
Rättelser till labar:
Lab 3-5Ny datafil
Lab 3-81878 ska vara 1877
Lab 2-3Innehåll 48 liter
Lab 3-12 VeckansOrd.exe Uppdaterad